Nowa ustawa o prawach konsumenta z punktu widzenia przedsiębiorcy

Nowa ustawa o prawach konsumenta z punktu widzenia przedsiębiorcy

uokik

Nowa ustawa o prawach konsumenta została zatwierdzona i zacznie obowiązywać w ciągu 6 miesięcy od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli prawdopodobnie na początku 2015 roku. Ustawa wprowadza wiele zmian, w tym nowe prawa i obowiązki dla konsumentów oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w Internecie. W poniższym artykule przyjrzymy się nowym prawom i obowiązkom przedsiębiorców i konsumentów.

Przygotowaliśmy wzór formularza odstąpienia od umowy w formacie PDF oraz Word do edycji (na podstawie wzoru załączonego do nowej ustawy):
Pobierz w formacie Word (edytowalny)
Pobierz w formacie PDF

Obowiązki informacyjne
Zgodnie z ustawą przedsiębiorca musi poinformować klienta w jasny i zrozumiały sposób o danych firmy takich jak adres pocztowy, numer rejestrowy (np. numer wpisu do ewidencji CEIDG lub KRS) oraz e-mail, pod którym klient może się skontaktować. Numer telefonu musi być podany tylko w przypadku, gdy sprzedawca takim dysponuje.

Klienta należy poinformować również o możliwości zwrotu towaru w ciągu 14 dni (aktualnie 10 dni) kalendarzowych. Jednocześnie karą za brak informacji o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest wydłużenie okresu prawa do odstąpienia aż do 12 miesięcy!

Potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku
Klient ma prawo do otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy nie później niż w chwili otrzymania zamówionego produktu lub rozpoczęcia świadczenia usługi. Forma potwierdzenia nie musi być pisemna, może nią być e-mail z potwierdzeniem wysłany po złożeniu zamówienia.

Brak domyślnych opcji dodatkowych
W przypadku świadczenia dodatkowych usług związanych z zamówionym produktem (np. rozszerzona gwarancja lub ubezpieczenie produktu), klient będzie musiał sam zaznaczyć daną opcję, a nie odznaczyć, żeby uniknąć dodatkowej opłaty.

Wyraźna informacja o chęci złożenia zamówienia
Aktualnie w sklepach często stosuje się przyciski kończące zamówienie z napisem „Kupuję” lub „Zamawiam”. Nowe przepisy wymuszają na przedsiębiorcy poinformowanie klienta o tym, że składa zamówienie i zobowiązuje się za nie zapłacić. W związku z tym, poprzednio stosowane przyciski muszą być zastąpione przez przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnym sformułowaniem. Brak takiej informacji będzie powodował, że umowa nie zostanie ważnie zawarta.

Informowanie o kosztach dodatkowych
Klient musi zostać poinformowany o wszelkich dodatkowych kosztach, m.in. o kosztach związanych z przesyłką w przypadku zwrotu produktu. Brak takiej informacji będzie oznaczać dla przedsiębiorcy potrzebę zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej kupującemu.

Opłaty związane z wyborem metody płatności
Nowe przepisy wymuszają również rezygnację z nakładania dodatkowych kosztów na klientów ze względu na wybraną metodę płatności, np. w przypadku płatności internetowych lub płatności kartą.

Zwrot towaru i odroczenie terminu zwrotu pieniędzy
Sprzedawca będzie miał obowiązek dostarczenia klientowi wzoru oświadczenia o rezygnacji z umowy (Przykładowy wzór do pobrania można znaleźć na początku artykułu). Możliwe jest też wskazanie np. formularza internetowego, przez który klient może złożyć rezygnację. Od momentu złożenia rezygnacji klient ma 14 dni na zwrot towaru. Sprzedawca będzie miał również 14 dni na zwrot kosztów (kosztu zakupu i przesyłki do klienta). Jednocześnie przedsiębiorcy zyskali prawo do odroczenia terminu zwrotu pieniędzy aż do czasu sprawdzenia i oceny stanu zwróconego towaru.

Infolinia dla klientów
Według nowej ustawy w przypadku udostępnienia infolinii dla klientów sklepu, opłata za połączenie nie będzie mogła być wyższa niż za zwykłe połączenie.

Jeśli prowadzisz sklep internetowy i chcesz wykonać zmiany w swoim sklepie związane z nową ustawą wówczas zapraszam do kontaktu:
Michał Zalewski, tel. 723-220-000 lub michal.zalewski@crazystudio.com.pl
Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz fan page na Facebook.

W skrócie

  • obowiązki informacyjne – klient musi zostać poinformowany o danych firmy, adresie e-mail, numerze telefonu (jeśli przedsiębiorca posiada), dwa ostatnie muszą umożliwiać kontakt ze sprzedawcą
  • dłuższy okres prawa do odstąpienia od umowy – 14 dni
  • okresu prawa do odstąpienia od umowy zostanie wydłużony do 12 miesięcy, w przypadku niepoinformowania konsumenta o możliwości zwrotu w ciągu 14 dni
  • klient ma prawo do otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy na trwałym nośniku (może to być wiadomość e-mail) nie później niż w chwili otrzymania zamówionego produktu
  • opt in zamiast opt out – klient musi aktywnie wybrać opcje dodatkowe (np. rozszerzenie gwaracji lub ubezpieczenie), zamiast odznaczać je w celu uniknięcia dodatkowych opłat
  • przycisk zamówienia musi posiadać napis „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnym zamiast zwykłego „kupuję” lub „zamawiam”
  • klient musi zostać poinformowany o wszystkich kosztach dodatkowych, m.in. o koszcie zwrotu towaru (przesyłki zwrotnej), w przypadku braku takiej informacji przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kosztu przesyłki zwrotnej klientowi
  • wybór metody płatności nie będzie uprawniał do nałożenia dodatkowych opłat
  • przedsiębiorca będzie miał możliwość odroczenia zwrotu pieniędzy do czasu sprawdzenia i oceny stanu zwróconego towaru
  • za korzystanie z infolinii nie będzie można pobierać opłat wyższych niż za zwykłe połączenie

Leave a Comment